Báo giá kính dán an toàn 6.38mm, 8.38mm, 10.38mm, 12.38mm