Vách Kính Cường Lực 10 Ly, 12 Ly Có An Toàn Không ?