Tư vấn thiết kế Vách mặt dựng, các hạng mục điện, cửa nhôm kính tại Nhà Hàng Đỉnh Nướng – Tại Khuất Duy Tiến – Hà Nội